Văn hóa là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vữngTP. Cần Thơ hiện có gần 7.750 doanh nghiệp thuộc các loại hình, chiếm khoảng 26% doanh nghiệp vùng ĐBSCL. Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động được xem là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp Cần Thơ tiếp tục nâng cao kết quả sản xuất, kinh doanh; nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, văn hóa được xem là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.
—————————–
Nguồn: CanThoTV
+ Website:
+ Đăng ký Youtube:
+ Facebook:
Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát thanh & Truyền hình TP. Cần Thơ.

Nguồn: https://matongvietnam.org

Xem thêm bài viết khác: https://matongvietnam.org/van-hoa/

Leave a comment