Tìm hiểu về Ngành Việt Nam họcNghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa. Đó là những gì nói về ngành Việt Nam học
– Vài nét về ngành Việt Nam học
– Phân biệt giữa ngành Việt Nam học và Nhân học
– Học ngành Việt Nam học cần tố chất gì?
– Cơ hội nghề nghiệp
– Yêu thích muốn học ngành Việt Nam – Học ở đâu?
ww.facebook.com/timviecnhanh
www.timviecnhanh.com
www.tuyendung.timviecnhanh.com
www.vieclam.timviecnhanh.com
www.pinterest.com/timviecnhanh
www.youtube/timviecnhanh
wwww.plus.google.com/+timviecnhanh

Morning

Nguồn: https://matongvietnam.org

Xem thêm bài viết khác: https://matongvietnam.org/van-hoa/

Leave a comment