(Tác phẩm ngày chiến thắng)Quân nhạc quân đội Việt Nam biểu diễn tác phẩm " Đất nước trọn niềm vui "– TÓM TẮT TRUYỀN THỐNG (ĐOÀN QUÂN NHẠC) _ NGHI LÊ QUÂN ĐỘI
Đoàn nghỉ lễ Quân đội – Bộ Tổng Tham mưu thành lập ngày 20 / 8 / 1945 ) tiền thân là “ Ban âm nhạc giải phóng quân ” , “Đội danh dự bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng ” . Năm 1946 đổi tên là “ Đội nhạc binh Trung Ương ” sau đó là “ Đoàn quân nhạc quốc gia ” (Tháng 3 năm 1975 ) Bố Quốc phòng quyết định sát nhập “ Đoàn quân nhạc ” và ” Tiểu đoàn danh dự thành Trung đoàn nghi lễ 781 ” thuộc Quân khu Thủ đô Hà Nội
Tháng 9 năm 1991 được chấn chỉnh tổ chức biên chế, “Đoàn nghi lễ 781 ” tháng 11 năm 2002 , Bộ Quốc phòng ban hành bị tổ chức – biên thể ” Đoàn nghỉ lễ 781 ” lên cấp Lữ đoàn ; tháng 8 năm 2008 Đoàn được điều chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu ; tháng 11 năm 2008 đối phiên hiệu “ Đoàn nghỉ lễ 781 ” thành “ Đoàn nghi lễ Quân đội ”
Nhiệm vụ chính trị của Đoàn là phục vụ nghi lễ , tang lễ cho Đảng , Nhà nước và Quân đội ; huấn luyện , SSCĐ bảo vệ chế độ XHCN , bảo vệ Đảng , Nhà nước và nhân dân ; phòng , chống diễn biến hòa bình , bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch . giữ vững an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội . Làm công tác vận động quần chúng nhân dân ; biểu diễn nghệ thuật Âm nhạc phục vụ quân chủng , Nhân Dân và bộ đội , góp phần thực hiện tốt NQTW 5 ( Khoá VIII ) của Đảng và xây dựng , nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc .
Quá trình xây dựng , phục vụ , chiến đấu và trưởng thành của Đoàn nghi lễ Quân đội luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước . Từ “ Ban Âm nhạc giải phóng quân, Đội bảo vệ Bác Hồ và Trung tương Đảng ” đến nay là Đoàn nghỉ lễ Quân đội , lớp lớp các thế hệ cán bộ nhạc công chiến sỹ của Đoàn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “ Trống năng rèn , kèn năng thổi ” . thực hiện tốt phương châm “ Trọng thị trang nghiêm khi đón khách , tận tình chu đáo trong tang lễ ” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đặc biệt là nhiệm vụ phục vụ nghỉ lễ , tang lễ cho Đảng , Nhủ nước , Quân đội , viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang đơn vị anh hùng LLVTND “ Trung thành vô hạn , đoàn kết một lòng , năng động sáng tạo , chính quy mẫu mực , vì Tổ quốc vi Nhân dân phục vụ ” .

Nguồn: https://matongvietnam.org

Xem thêm bài viết khác: https://matongvietnam.org/van-hoa/

Leave a comment