10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020#VOV1 – Câu chuyện thời sự: Biển đảo là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta, cùng với đất liền tạo nên môi trường sinh tồn, phát triển của dân tộc Việt Nam. Vì thế, đã từ lâu, tâm thức hướng ra biển, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển đảo được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng. Ngày 9-2-2007, Hội nghị Trung ương 4, khóa X, đã thông qua Nghị quyết số 9 về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” xác định: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta ngày càng giàu mạnh hơn”.
Hơn 10 năm là khoảng thời gian đủ để chúng ta nhìn lại, đánh giá kết quả và đưa ra những giải pháp thực hiện mục tiêu mà Chiến lược Biển Việt Nam đã đề ra.
*****

#ThờiSự #ĐàiTiếngNóiViệtNam

Nguồn: https://matongvietnam.org

Xem thêm bài viết khác: https://matongvietnam.org/van-hoa/

Leave a comment